Wat zijn gevaarlijke chemische stoffen?

Wat zijn gevaarlijke chemische stoffen?

Onder gevaarlijke stoffen wordt verstaan dat dit stoffen zijn die door hun eigenschappen of de omstandigheden waar ze mee te maken hebben, gevaar, schade of andere ernstige hinder kunnen veroorzaken voor het milieu, de mens of dier. Werken met chemische stoffen Als...