Werkplekinstructiekaarten zijn van belang als je binnen je bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Het is namelijk wettelijk verplicht om je werknemers te informeren hoe ze veilig moeten werken. Behalve dat het verplicht is zijn werkplekinstructiekaarten enorm belangrijk voor de algemene veiligheid.

Waarom zijn werkplekinstructiekaarten belangrijk

Werkplekinstructiekaarten zijn vooral belangrijk voor veiligheid binnen een bedrijf. Als je met gevaarlijke stoffen of machines om gaat is het belangrijk dat de medewerkers weten hoe ze moeten handelen. Een werkplekinstructiekaart verhoogt niet alleen de veiligheid maar ook de efficiëntie aangezien als de werknemers beter weten hoe ze moeten handelen ze ook efficiënter kunnen werken. Dankzij het feit dat een werkplekinstructie kaart het veiliger en efficiënter maakt om te werken is het gebruik van een werkplekinstructiekaart ook profitabel voor de werkgever.

Welke gegevens moeten in een werkplekinstructiekaart

Een werkplekinstructiekaart is niet verplicht, echter je werknemers informeren over de gevaren waar ze mee werken is wel. Het gebruik van een werkplekinstructiekaart is vaak de makkelijkste oplossing daarvoor. Een werplekinstructiekaart bevat vaak dezelfde informatie dus als jij een werkplekinstructie kaart gaat maken dan is hier een korte checklist van de informatie die in een werkplekinstructiekaart hoort.

✔ CAS nummer + productnaam

✔ Ingrediënten van het chemische product

✔ Kenmerken van het chemische product

✔ GHS pictogrammen

✔ EHBO advies

✔ Handeling(en) in geval van nood

✔ Pictogrammen beschermingsmaatregelen

✔ Informatie over opslag en transport

✔ Brandbestrijding/blusadvies

Hoe kom je aan de informatie op een werkplekinstructiekaart

Een werkplekinstructiekaart wordt vaak gebaseerd op een veiligheidsinformatieblad. Het is dan natuurlijk vanzelfsprekend dat als de informatie op een veiligheidsinformatie blad veranderd dat ook de informatie op de werkplekinstructie kaart moet worden aangepast. De informatie op een VIB wordt opgesteld door de leverancier van het product. Dus zodra je weet met welke stof je gaat werken kun je beginnen met het opstellen van je werplekinstructiekaart.

Lees ook:  Waarom water zo belangrijk is